Kế Toán

Kế toán sơ cấp

Khóa học kế toán sơ cấp giúp bạn có hiểu biết sâu sắc về công việc của một kế toán từ lập chứng từ, hạch toán vào phần mềm, khóa sổ, lập báo cáo tài chính. Kết thúc khóa học, học viên có kiến thức cơ bản về Kế toán, nắm bắt được các công việc kế toán của phòng Kế toán.

Về chính sách ưu đãi dành cho học viên đã đăng ký học phần 1 khi đăng ký học phần 2 sẽ giảm thẳng 50% (cũng sẽ giảm luôn trên ưu đãi thời điểm học viên đăng ký). VD: khoá học phần 2 là 1000 xu, ưu đãi thời điểm đó là 600xu, học viên đã học phần 1 đăng ký học tiếp phần 2 chỉ nộp 300 xu.

Lưu ý  : Khóa học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành P1 cần phải có sách "Tự học Kế Toán"​ thì mới đạt hiệu quả cao nhất

Tham khảo nội dung sách tại: http://sachketoan.net/   

 

Tham gia Group Facebook này để được hỗ trợ giải đáp về bài học. Click vào đây để tham gia

Kế toán sơ cấp