Kế Toán

Thực hành Bài tập & Bài giải Cty sản xuất một sản phẩm

Dành cho những đối tượng sau                                                 

- Những người đã biết về kế toán sơ cấp (nguyên lý kế toán)                      

- Những bạn sinh viên chuyên ngành kế toán                                 

- Những bạn muốn có bài tập và bài giải để luyện cách hạch toán nợ và có

- Những bạn muốn có bộ chứng từ thực tế của 1 Công ty để thực hành từ lúc phân tích nghiệp vụ=>lập chứng từ gốc => Lập chứng từ kế toán=> Ghi sổ=> Khóa sổ=> Lập Báo cáo tài chính.              

 

Mục đích của khóa học Thực hành Bài tập và Bài giải : Giúp cho các bạn nắm rõ về toàn bộ hoạt động của 1 Công ty thực thụ => Từ lúc phân tích nghiệp vụ=> Lập chứng từ=> Ghi sổ=> Khóa sổ=>Lập bảng cân đối số phát sinh=> Lập báo cáo tài chính

 

Lưu ý  : Khóa học Bài tập & Bài giải Cty sản xuất một sản phẩm cần phải có sách "Bài Tập & Bài Giải Tự Học Kế Toán​"​ thì mới đạt hiệu quả cao nhất

Tham khảo nội dung sách tại: http://sachketoan.net/sach-bai-tap-va-bai-giai/

Tham gia Group Facebook này để được hỗ trợ giải đáp về bài học. Click vào đây để tham gia

Thực hành Bài tập & Bài giải Cty sản xuất một sản phẩm