Kế Toán

Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH NÂNG CAO

+ Dành cho những đối tượng sau:                                                                              

- Người chưa biết gì về kế toán                          

- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán

- Những bạn đang làm kế toán nội bộ

 

+ Học xong khóa học này các bạn sẽ nắm chắc ba vấn đề sau:

- Một là: biết được quy trình làm kế toán từ người chưa biết gì về kế toán. Biết cách lập chứng từ=> Ghi sổ=> Khóa sổ=> Lập báo cáo tài chính và những báo cáo khác

- Hai là: Biết được chính sách thuế của từng loại thuế. Biết được cách kê khai các loại thuế trên phần mềm HTKK và biết cách nộp tờ khai thuế qua mạng và nộp thuế qua mạng

- Ba là:  biết làm kế toán trên phần mềm Misa từ bộ chứng từ thực tế của Công ty

- Bốn là: được hỗ trợ trực tiếp trong group kín trong quá trình học

 

+ Chi tiết Nội dung của khóa học kế toán tổng hợp thực hành online:

PHẦN 1: Học về KẾ TOÁN                                                                                            

- Quy trình của 1 người làm kế toán

- Từ đó biết được bản chất của 1 người làm kế toán là làm những gì sẽ đi vào học kế toán từng phần hành. Hay còn gọi là kế toán viên (Kế toán thanh toán, Kế toán tiền lương, Kế toán hàng tồn kho…). Mỗi phần hành kế toán chúng ta sẽ học về cách lập chứng từ của từng nghiệp vụ xảy ra. Từ đó biết cách ghi sổ của từng loại tài khoản

      + Sau đó chúng ta sẽ học cách khóa sổ. Lập bảng kiểm tra số liệu và Lập được báo cáo tài chính cũng như những báo cáo quản trị khác.

      + Học xong phần này chúng ta tự tin nắm được KẾ TOÁN. Biết cách lập chứng từ, kiểm soát chứng từ, ghi sổ và lập báo cáo tài chính

 

PHẦN 2: Học về THUẾ (Tất cả các loại thuế của một Công ty mới thành lập  gồm thuế môn bài, GTGT, TNDN, TNCN)

- Chúng ta sẽ học về chính sách các loại thuế

- Học về cách đặt in hóa đơn, cách lập thông báo  phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, các báo mất hóa đơn…

         + Cách kê khai các loại thuế trên phần mềm HTKK

         + Cách nộp tờ khai thuế qua mạng                                                                    

         + Cách nộp thuế điện tử

         + Học xong phần này chúng ta nắm chắc về chính sách thuế và kê khai thuế cũng như nộp tờ khai qua mạng và nộp thuế qua mạng

PHẦN 3: Học về cách làm kế toán trên phần mềm kế toán Misa

Chúng ta sẽ được học cách làm kế toán trên phần mềm Misa (từ cách cài đặt phần mềm, cách thiết kế những số liệu ban đầu vào phần mềm. Cách sử dụng từng phân hệ trong phần mềm misa)

Lưu ý  : Khóa học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành Nâng Cao cần phải có sách "Tự học Kế Toán"​ thì mới đạt hiệu quả cao nhất

Tham khảo nội dung sách tại: http://sachketoan.net/   

 

Tham gia Group Facebook này để được hỗ trợ giải đáp về bài học. Click vào đây để tham gia

Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành