Kế Toán

Kế toán sơ cấp

Khóa học kế toán sơ cấp giúp bạn có hiểu biết sâu sắc về công việc của một kế toán từ lập chứng từ, hạch toán vào phần mềm, khóa sổ, lập báo cáo tài chính. Kết thúc khóa học, học viên có kiến thức cơ bản về Kế toán, nắm bắt được các công việc kế toán của phòng Kế toán.

Về chính sách ưu đãi dành cho học viên đã đăng ký học phần 1 khi đăng ký học phần 2 sẽ giảm thẳng 50% (cũng sẽ giảm luôn trên ưu đãi thời điểm học viên đăng ký). VD: khoá học phần 2 là 1000 xu, ưu đãi thời điểm đó là 600xu, học viên đã học phần 1 đăng ký học tiếp phần 2 chỉ nộp 300 xu.

Lưu ý  : Khóa học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành P1 cần phải có sách "Tự học Kế Toán"​ thì mới đạt hiệu quả cao nhất

Tham khảo nội dung sách tại: http://sachketoan.net/   

 

Tham gia Group Facebook này để được hỗ trợ giải đáp về bài học. Click vào đây để tham gia

Kế toán sơ cấp

Giới thiệu khóa học

  • Dành cho những đối tượng sau:
  • Người chưa biết gì về kế toán
  • Sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán
  • Những bạn đang làm kế toán nội bộ

 

  • Mục đích của khóa học: Học xong khóa học này các bạn sẽ nắm chất những vấn đề sau:

 Một: Biết được công việc của 1 người làm kế toán thực thụ là cần làm những công việc gì.

 Hai: Biết cách xây dựng Quy trình, quy định trong công ty để phục vụ cho Công việc kế toán tại Công ty.

 Ba: Biết cách kiểm tra chứng từ gốc phát sinh như thế nào là hợp pháp, hợp lệ và hợp lý trước khi bắt tay ghi sổ sách kế toán.

 Bốn: Biết cách Ghi sổ sách kế toán. Ghi sổ nào trước và sổ nào sau.

 Năm: Biết cách kiểm tra số liệu trước khi bắt tay vào lập báo cáo. Biết lập Lập Báo cáo tài chính và những Báo cáo khác phục vụ cho nhu cầu quản lý của Công ty.

 Sáu: Từng chương học, các bạn sẽ học được phần LÝ THUYẾT để nắm vững CHUYÊN MÔN. Sau đó, các bạn sẽ được THỰC HÀNH THỰC TẾ theo từng chương để nắm rõ nội dung học của từng chương.

 Bảy: Sau khi thực hành riêng lẻ theo từng chương, các bạn sẽ có 1 BỘ BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI XUYÊN SUỐT CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT 1 SẢN PHẨM để các bạn có thể tự làm (Từ lúc lập chứng từ=> Ghi sổ sách kế toán=> Lập bảng cân đối số phát sinh để kiểm tra số liệu=> Sau đó các bạn sẽ Lập được BÁO CÁO TÀI CHÍNH